අඩාහැලෙන ඇල්ල (Andahalena Ella)දකුණු පළාතේ  ඇල්පිටිය නගරයට ආසන්නව  පිටුවල නම් ප්‍රදේශයේ මෙම කුඩා දිය ඇල්ල පිහිටා ඇත. කොළඔ සිට පැමිණෙන්නේ නම්  දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කුරුදුගහහැතැක්ම පිවිසුමෙන් පිටව ඇල්පිටිය නගරයට පැමිණ  එතැනින් පිටුවල මාර්ගයේ පැමිණිය හැක. කුඩා තේ වතු මැදින් දිවෙන අඩි පාරක් ඔස්සේ ලගා විය හැකි මේ දිය ඇල්ල ආසන්නයේ ‘දිවංකර ලෙන‘නම් ආරන්‍ය සේනාසනයක්ද ඇත. මුහුදු වෙරලේ සිට වඩාත් ඈතින්  නොපිහිටි මේ දිය ඇල්ලේ එක් විශේෂත්වයක් වන්නේ දිය නෑමට හැකි නාන තඨාකය දිය ඇල්ලට ඉහලින් පිහිටා තිබීමයි. බෙරලිය මූකලාණ නම් රක්ෂිත වන පියසේ සිට  ඇදී එන  පිරිසිදු දය දහරාවන්ගෙන් පොහොසත් මේ දිය ඇල්ල නැරඹීමට ඔබ එන්නේ නම් මත්පැන්,පොලිතින් රැගෙන නොඒමට වග බලා ගන්න

Share on Google Plus

About Ran Divaina

0 comments:

Post a Comment