බඹරකන්ද දිය ඇල්ල

බඹරකන්ද ලංකාවේ උසම දිය ඇල්ල පමණක් නොවෙයි, සුන්දරම දිය ඇලි වලින් පළමු ස්ථානය ගන්නවා. බඹරකන්ද ඉතාමත් පහසුවෙන් වාහනයකින් ආසන්නයටම ලගාවිය හැකි නිසා දැන් දැන් බොහෝ දෙනාගේ ප්‍රිය මනාප ස්ථානයක්.
බඹරකන්ද දිය ඇල්ලට බඹරකැලේ ඇල්ල කියලාත් කියනවා. එහි උස අඩි 863ක්. ලංකාවේ උසම දිය ඇල්ල වගේම ලෝකයේ උස අනුව ගත්තාම 299 වන ස්ථානයේ තිබෙන්නේ බඹරකන්ද යි.

 

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හපුතලේ කොට්ඨාශයේ කළුපහන තමයි බඹරකන්ද තියෙන්නේ. බලංගොඩ - බෙරගල මාර්ගයේ (ඒ4) මාර්ගයේ කළුපහන කියන ස්ථානයෙන් වීරකෝන්ගම හරහා මාර්ගයේ බඹරකන්දට කි.මි. 5 ක් දුරයි. මාර්ගය පටු වුනත් ඇල්ල ආසන්නයටම යන්නට පුළුවන්. ඇල්ල පාමුළටම යන්නට නම් පා ගමනින් තවත් කිලෝ මීටරයකට පොඩ්ඩක් විතර අඩුවෙන් යන්නට ඕනි.
වීරකෝන්ගම තියෙන්නේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වුනාට එය සබරගමුව දිස්ත්‍රික්කයේ මායිමටත් ඉතාමත් ආසන්නයි. බලංගොඩ පඹහීන්නේ සිට බෙරගල ට යනකොට පාරේ වම් අත පැත්තේ දැවැන්ත කදු ශිඛර ගණනාවක් හමුවෙනවා. නන්පේරියල්වත්ත, හිරිගඩු ඔය, ඉදල්ගස්හීන්න, හපුතලේ, වගේ ලංකාවේ සුන්දරම තැන්වලට මේ මාර්ගයේ සිට ගමන් කරන්න පුළුවන්.

 

Share on Google Plus

About Ran Divaina

0 comments:

Post a Comment