මළ මුහුද (Dead Sea)

මේ සාගරයට මළ මුහුද යන නම ලැබී ඇත්තේ සත්‍ය වශයෙන්ම එහි කිසිදු ජීවයක් නොමැති නිසාය.මේ මුහුදේ ඇති ජලය  සාමන්‍ය  මුහුදේ ඇති ජලය මෙන් පස් ගුණයක් ලවණතාවයෙන් වැඩිය.එහි ක්ෂුර්‍ද්‍ර ජීවින් පමණක් සිටින බව නවීන පර්යේෂණ මගින් පෙන්වා දී ඇත.මෙම ලවණතාව අධික මුහුදේ වෙරළ ලෝකයේ පහතම මට්ටමේ තිබෙන භූමි මතුපිට ලෙස සැලකේ.ඔය මහුදු මට්ටමට වඩා අඩි 1300 ක් පහතින් පිහිටා ඇත.

මෙහි ඇති ලවණතාවයේ අධික කම නිසාම මෙහි පිහිනන්නෙකු කිසිවිටක දියේ ගිලී මිය නොයයි. මේ ජලයේ ජීව ශක්තියක් ඇති යැයි විශ්වාස කල රෝමන්වරු  මේ මළ මුහුදට පැමිණ පිහිනුවා පමණක් නොව එම ජලය පානයද කලෝය.

Share on Google Plus

About Ran Divaina

0 comments:

Post a Comment