ඉබ්බන්කටුව ඓතිහාසික භූමිය

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රෙෘඩ ඉතිහාසය විදහා දක්‌වන ස්‌ථාන අතර දෙස්‌ විදෙස්‌ සංචාරක ඇස හරි හැටි නොගැටුණු ස්‌ථානද ගණනාවක්‌ තිබේ. ගලේවෙල ප්‍රාදේ...
Read More

සිනහව බොහෝ රෝගවලට හොදම ප්රතිකාරයයි

සිනහව නිසා සිරුරේ සෑම අවයවයක්ම   ඉතා යහපත් ප්‍රතිචාර දක්වන්නට පෙලඹේ.සිනාසෙන ඕනෑම අයෙකුගේ ශ්වසන වේගය වැඩිය.මදක් සිනාසෙන අයෙකු දිහා බලා සි...
Read More

දැව වලින් පමණක් තැනූ බෝගොඩ පාලම

පාලමක් හදනකොට සාමන්‍යයෙන් සවි ශක්තිය ගැන අකුරටම හිතලා තමයි හදන්නේ.ඇණ ගහලා සවි ශක්තිමත් විදිහට පාලම් හදන්න කවුරුත් උන්නදු වෙනවා. ඒත...
Read More