දක්ඛිණ ස්ථූපය

සිංහල දේශය එක්සේසත් කළ මහා විමුක්තිදායකයා ලෙස ඉතිහාසයට නම එක්වී ඇත්තේ දුටුගැමුණු රජුගේය. වැඩිම පරිච්ඡේද ගණනක් දුටුගැමුණු රජු වෙනුවෙ...
Read More

අළුත්ගම -කන්දේ විහාරය

කොළඹ ගාලු පාරේ අළුත්ගම ආසන්නයේ ඇති කළුවාමෝදර ගග අසලින් හැරී කිලෝමීටර් 2 ක් පමණ ගිය විට කන්දේ විහාරයට ලගා වීමට පුලුවන.අළුත්ගම කන්ද...
Read More

කළුදිය පොකුණ තපෝභූමිය

කළුදිය පොකුණ පිහිටියේ අඩි 1000ක් පමණ උස මිහින්තලා කඳු වැටියේ එක් බෑවුමකය.මිහින්තලේ ප්‍රධාන කඳු ගැට කිහිපයකි . අම්බස්තලය,ඇත්වෙහෙර ක...
Read More

පෘථිවියේ තෙතමනය වැඩිම නගරය චෙරාපුංජි

ලොව තෙතමනය වැඩිම නගරය ලෙස සැලකෙන්නේ ඉන්දියාවේ නැගෙනහිර කදුකරයේ පිහිටි ‘චෙරාපුංජි‘ නගරයයි.මෙහි ජනගහණය 10000 ක් පමණ වේ .චෙරාපුංජි පිහි...
Read More