සෞභාග්යය උදාකරන ශිව දෙවි වන්දනාව

ශිව දෙවිදු යෝග දර්ශනයේ අධිපති දෙවියන්ය.‘යෝග‘ශිව දෙවියන් විසින් මනුෂ්‍යයයාගේ කායික හා මානසික ශක්තිය ලබා ගැනීම සදහා සෘෂීන් වහන්සේලාට ප්...
Read More

පිරමිඩ වල විශ්මිත බලය

විශ්වයේ සමහර දෑ දෘෂ්‍යමානය.සමහර දෑ ගුප්තය.පිරමිඩ සතු ශක්තියද එවැනි ගුප්ත ශක්තියක් මත ක්රියාත්මක වන්නකි.එහි පවත්නා අද්භූත ශක්තිය කොයිත...
Read More

ලෙඩ රෝග රැසකට සුවය දෙන පොල් වතුර

තරුණ   කම රැක ගන්න එක කවුරුත් මුහුණ දෙන අර්බුදයක්. එළි පිට කීවත් නොකීවත් ඔක්කොම කැමති නෑ   වයසට යන්න. හැමෝටම ඕනේ හැමදාම තරුණ වෙලා ...
Read More